OKAN

WELKOM IN OKAN !

In de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers bereiden we anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar voor op het reguliere onderwijs. De leerlingen krijgen tijdens dit onthaaljaar:

 • een intensief taalbad Nederlands met klemtoon op instructietaal om de lessen te kunnen volgen in het vervolgonderwijs.
 • een uitgebreide begeleiding in studiekeuze volgens hun interesses en mogelijkheden
 • begeleiding bij het functioneren in een nieuwe maatschappij.

De nieuwkomer kan één schooljaar in OKAN les volgen.

Op het einde van het onthaaljaar krijgt de leerling een oriënteringsadvies. Dit advies kan een doorverwijzing zijn naar het reguliere onderwijs, naar BuSO, deeltijds onderwijs of arbeidsmarkt.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • minstens 12 jaar zijn op 31 december en nog geen 18 jaar zijn op 31 december van dit schooljaar.
 • een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven).
 • het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben.
 • maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met Nederlands als onderwijstaal.

De OKAN-instap is mogelijk gedurende het hele schooljaar. Klik hier om in te schrijven.

Coördinator – Mieke Wullaert

mieke.wullaert@vtiaalst.be
053 73 92 65

VERVOLGSCHOOLCOACHES:

Wanneer de leerling OKAN verlaat, kan hij rekenen op de hulp van de vervolgschoolcoach. De vervolgschoolcoach helpt de ouders en de leerling met het zoeken naar een aangepaste studierichting en schoolkeuze.

De vervolgschoolcoaches staan in voor de begeleiding van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Die begeleiding gebeurt bij de overgang van de Onthaalklas naar de studierichting van hun keuze en loopt verder in de vervolgschool.

VOOR WIE?
Ex-OKAN-leerlingen en hun ouders/voogden/begeleiders

 • Leerkrachten van vervolgscholen
 • Leerlingbegeleiding en andere instanties binnen de vervolgschool
 • Directies vervolgscholen
 • CLB

De ondersteuning kan geboden worden binnen verschillende domeinen : socio-emotioneel, taalbeleid, doorstroming en oriëntering, Nederlands op de opleidingsvloer en logopedische begeleiding.

U kan hen steeds bereiken via:
Coördinator – Karlien Van Impe

karlien.vanimpe@priesterdaenscollege.be
053 73 92 70

Wie is wie in OKAN?

Directeur – Pieter Bogaert

pieter.bogaert@vtiaalst.be
053 73 92 52

Coördinator – Mieke Wullaert

mieke.wullaert@vtiaalst.be
053 73 92 65

Trajectbegeleider – Sabrina Rodriguez

sabrina.rodriguez@vtiaalst.be
053 73 92 66

Trajectbegeleider – Lotte Goos

lotte.goos@vtiaalst.be
053 73 92 67

Share This