Prefectuur

Op de dienst prefectuur komen alle leerlingengegevens samen. Het betreft afwezigheden, te laat komen, ongepast gedrag, contacten en afspraken met jaarleiders en leerkrachten, studieprestaties, ziekte, ongeval en socio-emotionele problemen. Die elementen kunnen afkomstig zijn van ouders, andere leerlingen, leerkrachten, klastitularis, directie, andere personeelsleden,… . De opvang van de leerlingen en de luisterbereidheid bij elke interventie zijn in eerste instantie heel belangrijk.

In dit team is het zo dat in het geval van een probleemsituatie alle betrokken partijen worden gehoord en/of worden ingelicht. Het is de bedoeling hierdoor een duidelijk en objectief beeld te krijgen van het probleem en zijn achterliggende oorzaken om zo op de gepaste wijze te kunnen reageren om het probleem aan te pakken. Communicatie en/of rapportering over de genomen beslissing(en) naar alle belanghebbenden is een belangrijke stap in dit proces.

De opvolging van de wachtdiensten voor afwezige leerkrachten, de organisatie van de lokaalbezetting, de communicatie met het leerlingensecretariaat en de EHBO-dienst behoren eveneens tot het takenpakket van het team.

Share This