Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB wil voor de school een evenwaardige partner zijn, wil er graag werken in een sfeer van wederzijdse erkenning en met ondersteuning van elkaars competenties en begrip voor elkaars noden.

CLB, school en ouders willen samen werken aan een school waar het goed is voor de leerlingen om te groeien, te leren en te zijn.

Het soort zorgvragen waarmee je in een CLB terecht kan, kan ondergebracht worden in vier begeleidingsdomeinen:

  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

Begeleiding in een CLB gebeurt door een multidisciplinair team dat samengesteld is uit administratieve medewerkers, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen en verpleegkundigen.

Het CLB is de eerste partner in de hulpverlening voor een school. School en CLB hebben hiertoe een beleidscontract afgesloten.

Meer informatie op www.vclbaalst.be

Share This