Leerlingenbegeleiding

  • Elke jongere is uniek en belangrijk.
  • We focussen op de sterktes en interesses van elke jongere.
  • We passen de principes van de zorgpiramide toe in onze begeleiding.

Wij richten ons op 5 gebieden.

1. GELIJKE KANSEN
Als school streven wij ernaar om elke jongere op een gelijkwaardige manier te laten deelnemen aan de lessen. Naast een duidelijke brede basiszorg voor al onze jongeren hebben degenen met zorgbehoeften ook recht op extra maatregelen. Wij werken daarbij handelingsgericht. We nemen de nodige maatregelen en sturen bij waar nodig. We werken intensief samen met verschillende ondersteuningsnetwerken en onze contactpersonen binnen de pedagogische begeleiding van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarnaast kunnen ook leerlingen die het financieel moeilijk hebben bij ons terecht voor hulp.

2. PSYCHISCH EN SOCIAAL WELBEVINDEN
Een jongere komt pas tot leren als hij zich goed voelt in zijn vel. Daarom hechten wij als school veel belang aan het psychosociaal welzijn van onze leerlingen. Wij creëren een aangenaam schoolklimaat en bieden een luisterend oor waar nodig. Indien nodig schakelen wij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in om ons verder te ondersteunen en samen te zoeken naar de juiste externe diensten (zie ook https://www.vclbaalst.be). 

3. ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING
Wij begeleiden onze leerlingen in hun onderwijsloopbaan. Wij zorgen voor de juiste informatie en geven advies over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs, in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Samen zoeken wij naar een keuze die aansluit bij de sterktes en de interesses van onze jongeren.

4. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
Op onze school bewaken wij de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarvoor werken wij intensief samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

5. OUDERPARTICIPATIE
Ook de samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk op onze school. Er is steeds ruimte voor overleg, zowel telefonisch als fysiek.

Share This