Contact

Heb je vragen over
Inschrijvingen
Een bepaalde studierichting

isabelle.rogge@vtiaalst.be – 053 73 92 12

Handboeken
Jouw schoolfactuur

pascale.blontia@vtiaalst.be – 053 73 92 82

Studieuitstappen

bart.vandendriessche@vtiaalst.be – 053 73 92 01

Leren en Werken of Duaal Leren
Afwezigheden in VTI De Kering

clw@vtiaalst.be – 053 60 71 60

Afwezigheden in de 1ste graad

puytenput@vtiaalst.be – 053 73 92 51

Afwezigheden in de 2de en 3de graad

afwezig@vtiaalst.be – 053 73 92 10

Afwezigheden in OKAN

mieke.wullaert@vtiaalst.be – 053 73 92 65

Heb je vragen voor de directie

VTI 1ste Graad

Directeur:
pieter.bogaert@vtiaalst.be – 053 73 92 52

Graadcoördinator:
wouter.boersma@vtiaalst.be – 053 73 92 50

VTI 2de en 3de graad

Directeur:
hilde.hutsebaut@vtiaalst.be – 053 73 92 00

Adjunct-directeur:
bart.vandendriessche@vtiaalst.be – 053 73 92 01

VTI De Kering (Centrum Duaal Leren & Werken)

Directie:
soen.bauters@vtiaalst.be – 053 60 71 60

VTI OKAN

Directeur:
pieter.bogaert@vtiaalst.be – 053 73 92 52

Coördinator:
mieke.wullaert@vtiaalst.be – 053 73 92 65

Leerlingbegeleiding en prefectuur
Meldpunt voor klokkenluiders

De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement. Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.

Alle instellingen van besturen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dus ook onze school, zijn automatisch aangesloten bij het meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De contactgegevens van ons intern meldpunt zijn:
klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12

Onze logo’s

Klik met rechtermuistoets op het logo en bewaar als afbeelding.

Share This