Wat is OKAN?

 • In OKAN leer je Nederlands om de lessen te kunnen volgen in het secundair onderwijs in Vlaanderen.
 • Je leert functioneren in een nieuw land, een nieuwe maatschappij.
 • Je leert een juiste studiekeuze maken.

In juni krijg je in OKAN :

 • een attest als regelmatige leerling
 • een oriënteringsadvies

Programma in OKAN

 • We starten elke dag om 8.25u. Je bent om 8.20u op school.
 • De lessen eindigen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.25u. Op woensdag eindigt de les om 11.55u.

Het programma in OKAN bestaat uit drie periodes :

 1. Intake en taalbad
 2. Taalbad volgens profiel
 3. Schakelperiode

 

 1. Intake en taalbad

Tijdens het intakegesprek maken we een beginbeeld van de leerling. We informeren naar : de taal, het gevolgde onderwijs, de digitale vaardigheden, ervaringen en interesses van de leerling.

Na de intake volgt : een taaltest, rekentest, test leerbaarheid.

De leerling start met de instapcursus.

Lessentabel

 • 28 uur Nederlands
 • 2 uur leren leren
 • 1 uur uitspraak
 • 2 uur wiskunde
 • 2 uur godsdienst
 • 2 uur LO
 • 3 uur flex*
 • 2 uur PO

*flex : remediëring, inhaaluur, huiswerkbegeleiding, alfabetisering,….

2. Taalbad volgens profiel 

De leerling wordt voorbereid op de lessen in het secundair onderwijs volgens zijn/haar mogelijkheid en interesses. De klassen zijn ingedeeld volgens de finaliteiten in het secundair onderwijs : klas doorstroom (OKAN 1), klas dubbele finaliteit (OKAN 2A), klas eerste graad (OKAN 2B), klas arbeidsmarkt (OKAN 3), klas arbeidsmarkt met begeleiding/zorgklas (OKAN 4).

 

Lessentabellen

klas doorstroom

(OKAN 1)

 • 14 uur Nederlands
 • 2 uur Leren kiezen
 • 2 uur Leren leren
 • 1 uur Communicatie
 • 2 uur ICT
 • 2 uur Engels/Frans
 • 3 uur Zaakvakken
 •  2 uur wiskunde
 •  2 uur LO
 •  2 uur PO

   

klas dubbele finaliteit

(OKAN 2A)

 • 14 uur Nederlands
 • 2 uur Leren kiezen
 • 2 uur Leren leren
 • 1 uur Communicatie
 • 2 uur ICT
 • 2 uur Engels/Frans
 • 3 uur Zaakvakken
 •  2 uur wiskunde
 •  2 uur LO
 •  2 uur PO

   

klas eerste graad

(OKAN 2B)

 • 14 uur Nederlands
 • 2 uur Leren kiezen
 • 2 uur Leren leren
 • 1 uur Communicatie
 • 2 uur ICT
 • 2 uur Engels/Frans
 • 3 uur Zaakvakken
 • 2 uur wiskunde
 • 2 uur LO
 • 2 uur PO

   

 • klas arbeidsmarkt

(OKAN 3)

 • 14 uur Nederlands
 • 2 uur Leren kiezen
 • 2 uur Leren leren
 • 1 uur Communicatie
 • 2 uur ICT
 • 3 uur Techniek
 • 2 uur Zaakvakken
 • 2 uur wiskunde
 • 2 uur LO
 • 2 uur PO

 

klas arbeidsmarkt met begeleiding 
(zorgklas = OKAN 4)

 • 14 uur Nederlands
 • 2 uur Leren kiezen
 • 2 uur Leren leren
 • 1 uur Communicatie
 • 2 uur ICT
 • 3 uur Techniek
 • 2 uur Zaakvakken
 • 2 uur wiskunde
 • 2 uur LO
 • 2 uur PO

3. Schakelperiode

 De leerling gaat op stage in het secundair onderwijs in de studierichting en school van zijn/haar keuze. Na de stage bereidt de leerling zich voor op de definitieve keuze en inschrijving in de nieuwe studierichting of school.

Organisatie september 2021

Start op woensdag 1 september om 9u.

Instapcursus voor alle nieuwkomers

Vrijdag 1 oktober 2021 : Instaptest.

Dinsdag 5 oktober 2021 : start taalbad volgens profiel

Rapporten en examens

5 rapporten Dagelijks werk :

 • 07/10/2021
 • 10/12/2021
 • 11/02/2022
 • 18/03/2022
 • 09/06/2022

3 keer examen :             

 • 16, 17 en 20/12/2021
 • 24, 25 en 28/03/2022
 • 31/05, 1,2 en 3/06/2022

3 trajectgesprekken : 

 • 21/12/2021
 • 29/03/2022
 • 7/06/2022

Oudercontact

 • Donderdag 28 oktober 2021
 • Donderdag 23 december 2021
 • Donderdag 31 maart 2022
 • Donderdag 9 juni 2022
 • Woensdag 29 juni 2022

Infoavond nieuwe leerlingen :  donderdag 16 september 2021

Infoavond studiekeuze :  donderdag 17 februari 2022

4. Afspraken bij ziekte

Afwezig? Bel naar 053 73 92 22

1 tot 3 dagen : een briefje in de schoolagenda

Meer dan 3 dagen : een doktersbriefje

Wie is wie in OKAN?

Johan Haezaert

Mieke Wullaert 

Sabrina Rodriguez 

Lotte Goos 

Els De Blauwe 

 

Brenda Haleydt

Directeur

Coördinator OKAN

Trajectbegeleider OKAN

Trajectbegeleider OKAN

Administratieve ondersteuning

Administratieve ondersteuning 

 

0486 95 15 63

                                             

Evelien Wynendaele                                    Laura Van Der Meersch

Laura Van Der Meersch                              Margo Daelman

Leerkrachten OKAN 1                                  Leerkrachten OKAN 2A

                                                                         

Nadine Behets                                               Inge Van de Meersche

Lotte Goos

Leerkrachten OKAN 2B                                Leerkracht OKAN 3

                            

Mieke Janssens                                             Kaat Chiau

Kaat Chiau                                                      Siel Demarest

Leerkrachten OKAN 4                                  Leerkrachten OKAN 5