Technologie – 1A

Beschrijving van de studierichting

Wetenschappen en techniek boeien je en je kijkt uit naar een verdere technische STEM-opleiding en vorming binnen het Technisch Secundair Onderwijs (vanaf de 2de graad). Na je secundaire schoolloopbaan kan je dan eventueel doorstromen naar alle vormen van Hoger Onderwijs.

Module technologie voor wie…

  • het getuigschrift Basisonderwijs behaalde
  • zijn/haar (technische) talenten en interesses wil verkennen en ontwikkelen
  • uitkijkt naar een verdere technische opleiding en vorming binnen TSO, waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan

Lessentabel

VAK

UREN

BASISVORMING

Engels

1

Frans

3

Nederlands

4

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Muziek

1

Beeld

1

Mens & Samenleving

2

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

4

Techniek

2

(Natuur)wetenschappen

2

MODULE TECHNOLOGIE

STEM-Technieken

3

ICT

1

FLEX (Ned-Wisk-ICT)

1

TOTAAL

32

Share This