Schilderen en Decoratie

Beschrijving van de studierichting

Schilderen en decoratie is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technisch- operationele vaardigheden voor het aanmaken van producten, voorbereiden van ondergronden, het plaatsen van lijsten, het realiseren van schilderwerken en het aanbrengen van muurbekleding. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Profiel van de leerling

De leerlingen Schilderen en decoratie zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

Ze verdiepen zich in het realiseren en afwerken van verfraaiingswerken als huisschilder. Ze ontwikkelen technische vaardigheden en leren denken in functie van het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat. Ze werken geïnformeerd en toepassingsgericht met grondstoffen en materialen.

Lessentabel

Share This