Ruwbouw – Duaal

De opleiding Ruwbouw Duaal werkt met een standaardtraject en wordt modulair georganiseerd.

Met in acht name van het evaluatieresultaat leidt de opleiding ruwbouw duaal tot één van de volgende vormen van studiebekrachtiging:

 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs (bewijs van OK “ruwbouw duaal” niv 3 met inbegrip van de BK “metselaar” niv 3)
    wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de algemene en beroepsgerichte vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • Een certificaat, bewijs van BK “metselaar” niv 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader:
    wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • Een certificaat, bewijs van BK “werfbediener ruwbouw”, niv 2
    wordt uitgereikt worden als de leerling alle competenties van deze beroepskwalificatie heeft verworven en deze onderliggende beroepskwalificatie nog niet elders
   behaald heeft.
 • een attest van verworven competenties, bewijs van competenties:
    wordt uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit standaardtraject zijn opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent zijn gerealiseerd.
INFO
Inschrijvingen
 Ann Heymans
 ann.heymans@vtiaalst.be
 +32 (0) 53 60 71 67
NUTTIGE LINKS
Share This