Restaurant en Keuken – Grootkeuken

Zesde jaar B

Beschrijving van de studierichting

Je oefent basistechnieken in van het keuken- en restaurantwerk op een hygiënische en veilige manier. Ook etiquette en spreekvaardigheid krijgen veel aandacht.
Je maakt kennis met verschillende basisbereidingen en versnijdingstechnieken.
Je opleiding tot kok in grootkeukens omvat koken voor grote groepen binnen een strikte tijdspanne en volgens de regels van de hygiëne. Je verwerft inzicht in de dieetleer en je leert over producten die je gebruikt, alsook over additieven.
Elementaire principes van marketing, management, personeelsbeheer en financiële aangelegenheden worden aangebracht. Tevens wordt de nadruk gelegd op het gebruik van moderne kooktechnieken.
In het 5de en het 6de jaar vervolledig je je opleiding tijdens de stage.
De algemene vakken komen uitgebreid aan bod aan de hand van bepaalde thema’s.

Vooropleiding

• Studierichting met component Voeding
Volgde je een andere richting, maar heb je een sterke interesse in dit studiegebied? We bekijken graag de mogelijkheden samen met jou.

Lessentabel

VAK

UREN

Zesde jaar

Godsdienst

2

PAV

4

Frans

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Grootkeuken (TV)

8

Restaurant en Keuken (PV)

16

TOTAAL

34

Share This