Restaurant en Keuken – 2B

Beschrijving van de studierichting

Het Tweede Leerjaar B legt de basis voor een verdere schoolloopbaan in het Beroeps Secundair Onderwijs. Naast een aanzienlijk pakket aan algemene vorming, ligt de nadruk in het lessenrooster (met praktijk voor Restaurant en Keuken) op de aanzet tot een praktische beroepsopleiding.

Lessentabel

VAK

UREN

BASISVORMING

Godsdienst

2

Nederlands

3

Wiskunde

3

Frans

1

Engels

2

Natuurwetenschappen

1

Maatschappelijke Vorming

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Muziek

1

Beeld

1

Techniek

2

OPTIE

Restaurant en Keuken

10

DIFFERENTIATIE

ICT

1

FLEX (Ned-Wisk-ICT)

1

32

Share This