Renovatie Bouw

Zevende jaar

Beschrijving van de studierichting

Dit specialisatiejaar beoogt de beroepskwalificatie van een beginnende beroepsbeoefenaar voor het renoveren van gebouwen. Dit omvat zowel de renoverende werkzaamheden van de ruwbouw als de ruwbouwafwerking. De klemtoon ligt dus op het aanpassen van oudere gebouwen aan de tegenwoordige eisen. Dit houdt onder meer in: isoleren, uitvoeren van herstellingen, verbouwen (inclusief de ruwbouwafwerking), gevelrenovatie, …

In samenwerking met bedrijven worden stages georganiseerd die de leerlingen in contact brengen met concrete werkervaringen en de nieuwste technieken binnen de sector.

Lessentabel

VAK

UREN

Zevende jaar

Godsdienst

2

PAV

4

Frans

2

Wiskunde

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Realisaties renovaties (TV)

5

Realisaties renovaties (PV)

17

TOTAAL

34

Share This