Naamloos leerjaar

Beschrijving van de studierichting

Ben je een leerling die het 2de leerjaar van de 3e graad bso in om het even welke studierichting met succes hebt afgerond? Heb je geen zin een specialisatiejaar te volgen maar wens je wel je diploma te behalen? Wil je graag na het behalen van je diploma verder studeren? Dan is in elk van deze gevallen dit naamloos leerjaar echt iets voor jou!

Wie een specialisatiejaar met succes heeft afgerond maar zich te weinig voorbereid weet de stap te wagen verder te studeren, kan in dit naamloos leerjaar bijkomende kennis en vaardigheden verwerven.
In dit jaar krijg je immers een pakket aan algemene vorming (zie lessentabel) die je nodig heb om sterker te staan bij de start van hogere studies. Samen met je leerkrachten zoeken we in dit jaar naar de meest gepaste vervolgopleiding voor jou.

Je bent onze uitgesproken kandidaat om dit naamloos jaar aan te vatten:

Je wenst een grondige voorbereiding op je hogere studies.

Je hebt een uitgesproken interesse voor algemene vakken, zoals wiskunde, wetenschappen, talen,..

Je hebt een sterke motivatie om op school én thuis de leerstof te verwerken.

Je voldoet ook aan één van deze toelatingsvoorwaarden:
• je hebt een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs op zak (bijv. 6de jaar BSO);
of
• je hebt een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs, behaald (bijv. 7de jaar BSO);
of

• je bent een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuur-onderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.

 

Toekomstmogelijkheden

In de opleiding verwerven de jongeren een grondige kennis van CNC-machines inclusief bijhorende programmeertechnieken. Het beheer van CAD-tekeningen en databases evenals de integratie van andere softwarepakketten, ten dienste van de werkvoorbereiding, de productie en de administratie, maken deel uit van de opleiding. De link tussen CAD en CAM, met aangepaste meettechnieken wordt via een project werkplekleren geoefend. (VDAB)

Wat staat je te wachten?

Weekopdracht 28 uur

Engels 3
Frans 3
K. Godsdienst 2
Natuurwetenschappen 6
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 5
Wiskunde 5
Totaal 28

 Isabelle Rogge
 isabelle.rogge@vtiaalst.be
 +32 (0) 53 73 92 12
INFO
Inschrijvingen
 Isabelle Rogge
 isabelle.rogge@vtiaalst.be
 +32 (0) 53 73 92 12
NUTTIGE LINKS
Share This