Mechanica – Elektriciteit 2A

Beschrijving van de studierichting

Wetenschappen en techniek boeien je en je kijkt uit naar een verdere technische STEM-opleiding en vorming binnen het Technisch Secundair Onderwijs (vanaf de 2de graad). Na je secundaire schoolloopbaan kan je dan eventueel aan de slag op de arbeidsmarkt of doorstromen naar alle vormen van Hoger Onderwijs..

Lessentabel

VAK

UREN

BASISVORMING

Godsdienst

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Frans

3

Engels

2

Natuurwetenschappen

1

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Muziek

1

Beeld

1

Techniek

2

OPTIE

STEM Mechanica - Elektriciteit

5

DIFFERENTIATIE

ICT

1

FLEX (Ned-Wisk-ICT)

1

TOTAAL

32

Share This