Lassen – constructie

Vijfde en zesde jaar B

Beschrijving van de studierichting

Lassen-constructie is een zeer praktische richting.
Verschillende lastechnieken worden aangeleerd zoals snijbranden, slijpen en plaatbewerkingsmachines bedienen. Ook komen het monteren van constructies en het ontcijferen van technische tekeningen aan bod. Je leert elektrische apparaten correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal.
In het 6de jaar kom je tijdens de stage in contact met de reële werksituatie.
De algemene vakken komen uitgebreid aan bod aan de hand van bepaalde thema’s.

Vooropleiding

• Studierichting met component Mechanica
Volgde je een andere richting, maar heb je een sterke interesse in dit studiegebied? We bekijken graag de mogelijkheden samen met jou.

Lessentabel

VAK

UREN

Zesde jaar

Godsdienst

2

PAV

4

Frans

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Realisaties Lassen - Constructie (TV)

9

Realisaties Lassen - Constructie (PV)

16

TOTAAL

34

Share This