Lassen – constructie – Duaal

De opleiding Lassen – Constructie Duaal werkt met een standaardtraject en wordt modulair georganiseerd. 

Met in acht name van het evaluatieresultaat leidt de opleiding lassen-constructie duaal tot één van de volgende vormen van studiebekrachtiging:

 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, bewijs van OK “lassen-constructie duaal” niv 3, met inbegrip van de BK “constructielasser”, niv 3 BK “pijplasser” niv 3
    wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de algemene en beroepsgerichte vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • een certificaat, bewijs van BK “pijplasser” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende clusters van de beroepsgerichte vorming: hoeknaadlassen alle posities, plaatlassen onder de hand (PB) en verticaal stijgend (PF), plaatlassen boven het hoofd (PE), pijplassen alle posities, en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met de beroepskwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • een certificaat, bewijs van BK “constructielasser” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende clusters van de beroepsgerichte vorming: hoeknaadlassen alle posities, plaatlassen onder de hand (PB) en verticaal stijgend (PF),  en de algemene activiteiten die in de clusters geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met de beroepskwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • een deelcertificaat, een bewijs van DK “lasser van pijpverbindingen” van de BK “pijplasser” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende cluster van de beroepsgerichte vorming: pijplassen alle posities en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een deelkwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • een deelcertificaat, een bewijs van DK “plaatlasser” van de BK “pijplasser” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende clusters van de beroepsgerichte vorming: plaatlassen onder de hand (PB) en verticaal stijgend (PF), plaatlassen boven het hoofd (PE) en de algemene activiteiten die in de clusters geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een deelkwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • een deelcertificaat, een bewijs van DK “hoeknaadlasser” van de BK “constructielasser” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende cluster van de beroepsgerichte vorming: hoeknaadlassen alle posities en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een deelkwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.
 • een attest van verworven competenties, bewijs van competenties:
    wordt uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit standaardtraject zijn opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent zijn gerealiseerd.
INFO
Inschrijvingen
 Ann Heymans
 ann.heymans@vtiaalst.be
 +32 (0) 53 60 71 67
NUTTIGE LINKS
Share This