Technologische wetenschappen 2A

Beschrijving van de studierichting

Wiskunde, wetenschappen en techniek boeien je. Je hebt er aanleg voor en studeren schrikt je niet af. Met een hogere studiebelasting aan brede algemene en STEM-technische vorming bereiden we je voor om na het Secundair Onderwijs door te stromen naar alle vormen van Hoger Onderwijs.

Lessentabel

VAK

UREN

BASISVORMING

Godsdienst

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Frans

3

Engels

2

Natuurwetenschappen

1

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Muziek

1

Beeld

1

Techniek

2

OPTIE

STEM Industriële Wetenschappen

5

DIFFERENTIATIE

Wiskunde+

1

FLEX (Ned-Wisk-ICT)

1

32

Share This