Technologische Wetenschappen – 1A

Beschrijving van de studierichting

Wetenschappen en techniek boeien je en je kijkt uit naar een verdere technische STEM-opleiding en vorming binnen het Technisch Secundair Onderwijs (vanaf de 2de graad). Na je secundaire schoolloopbaan kan je dan eventueel doorstromen naar alle vormen van Hoger Onderwijs.

Module industriële wetenschappen voor wie…

  • het getuigschrift Basisonderwijs behaalde.
  • zijn/haar (technische) talenten en interesses wil verkennen en ontwikkelen.
  • uitkijkt naar een eerder algemene, theoretische technische opleiding en vorming met het oog op Hoger Onderwijs

Lessentabel

VAK

UREN

BASISVORMING

Engels

1

Frans

3

Nederlands

4

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Muziek

1

Beeld

1

Mens & Samenleving

2

Aardrijkskunde

2

Wiskunde

4

Techniek

2

(Natuur)wetenschappen

2

MODULE IW

STEM-Technieken

3

Wiskunde+

1

FLEX (Ned-Wisk-ICT)

1

32

Share This