Houttechnieken

Beschrijving van de studierichting (vierde jaar)

Profiel van de leerling

De leerlingen Hout zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

Ze verdiepen zich in het realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Ze ontwikkelen technische vaardigheden en leren denken in functie van het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat. Ze werken geïnformeerd en toepassingsgericht met grondstoffen en materialen.

vooropleiding

• Geen specifieke vooropleiding nodig

vervolgopleiding

• Derde graad TSO Houttechnieken

Beschrijving van de studierichting (vijfde en zesde jaar)

Houttechnieken is een theoretisch-praktische opleiding.

  •  Je breidt je kennis van de houttechnieken verder uit.
  • Je scherpt je praktische vaardigheden verder aan. Zo leer je vooral zelfstandig werken.
  • Je meet bestaande situaties op en schetst Daarna maak je voorbereidende tekeningen.
  • Je plant en organiseert het productieproces: je kiest op basis van de eigenschappen en de toepassingsmogelijkheden materialen, gereedschappen en machines.
  • Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.
  • Je gebruikt verschillende technieken bij het realiseren van houtconstructies: verspanen en verbinden.
  • Je leert een kostprijsberekening
  • Ook specifieke ICT-toepassingen zoals computertekenen, trappen- en keukensoftware, CAD/CAM/CNC-technologie leer je gebruiken.
  • In het zesde jaar loop je stage.

.vooropleiding

• Tweede graad TSO Houttechnieken
• Tweede graad TSO Bouw- en Houtkunde
Volgde je een andere richting, maar heb je een sterke interesse in dit studiegebied? We bekijken graag de mogelijkheden samen met jou.

toekomstmogelijkheden

• Arbeidsmarkt
• Specialisatiejaar Bijzondere schrijnwerkconstructies of Interieurinrichting
• Hoger onderwijs

Lessentabellen

Vakken

Vierde jaar

Godsdienst

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

Frans

2

Engels

2

Aardijkskunde

1

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Natuurwetenschappen

1

Organisatie (TV)

5

Onderzoek (TV)

3

Realisaties houttechnieken (PV)

8

Totaal

34

VAK

UREN

Vijfde jaar

Zesde jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

2

2

Wiskunde

2

2

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardijkskunde/Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Organisatie (TV)

7

8

Onderzoek (TV)

5

4

Realisaties houttechnieken (PV)

8

8

TOTAAL

35

34

Share This