Het waarom van de Ouderraad

De Ouderraad is een overlegorgaan waarin de ouders betrokken worden bij het schoolgebeuren.

Deze raad vergadert op regelmatige basis (+- 6 keer per jaar) en dit in overleg met de directie.

Tijdens de vergaderingen krijgen de ouders informatie over de voorbije en de toekomstige schoolactiviteiten en worden tal van onderwerpen besproken zoals bijvoorbeeld:

  • Het informeren rond de werking van de ouderraad bij het begin van het schooljaar.
  • We bespreken algemene opmerkingen van ouders (zoals gebruik van smartschool, aankoop materiaal, schoolfactuur, enz..) met de directie.
  • Dag van de leerkracht in de diverse scholen.
  • Bespreking rond de ontspanningsruimte van de diverse scholen.
  • Men zet diverse leerkrachten en/of leerlingen in de schijnwerper.

De ouderraad probeert ook zijn steentje bij te dragen bij verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld:

  • Voetbaltornooi
  • Filmavond
  • Infodag
  • Proclamatie

Indien je je als ouder geroepen voelt om deel te nemen aan het lokale schoolbeleid, als je wenst bij te dragen aan de goede werking van de school, dan is de ouderraad misschien iets voor jou.

Neem gerust contact op, wij beantwoorden zo vlug mogelijk jullie vragen.

Share This