Groenaanleg en -beheer – Duaal

De opleiding Groenaanleg en -beheer Duaal werkt met een standaardtraject en wordt modulair georganiseerd.

Met in acht name van het evaluatieresultaat leidt de opleiding groenaanleg en -beheer duaal tot één van de volgende vormen van studiebekrachtiging:

 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, bewijs van onderwijskwalificatie “groenaanleg en -beheer duaal” niv 3, met inbegrip van de BK “medewerker groen- en tuinbeheer” niv 2 en de BK “medewerker groen- en tuinaanleg” niv 2
    
  wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de algemene en beroepsgerichte vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een certificaat, bewijs van BK “medewerker groen- en tuinbeheer” niv 2
   
  wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende clusters van de beroepsgerichte vorming: aanplantingen, groen- en tuinonderhoud, snoeien, scheren, onderhoud tuininfrastructuur, en de algemene activiteiten die in de clusters geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een beroepskwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een certificaat, bewijs van BK “medewerker groen- en tuinaanleg” niv 2
   
  wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende clusters van de beroepsgerichte vorming: aanplantingen, grondvoorbereiding, aanleg grasveld, infrastructuurwerken, en de algemene activiteiten die in de clusters geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een beroepskwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een attest van verworven competenties, bewijs van competenties:
   
  wordt uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit standaardtraject zijn opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent zijn gerealiseerd.

INFO
Inschrijvingen
 Ann Heymans
 ann.heymans@vtiaalst.be
 +32 (0) 53 60 71 67
NUTTIGE LINKS
Share This