Groenaanleg en – beheer –

Centrum Leren en Werken

Medewerker groen- en tuinbeheer

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Groen- en tuinonderhoud
 • Snoeien
 • Scheren
 • Onderhoud tuininfrastructuur 

Medewerker groen- en tuinaanleg

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinaanleg” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes, teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

De opleidingen Medewerker groen- en tuinbeheer én Medewerker groen- en tuinaanleg staan naast elkaar, men kan starten in de ene of in de andere opleiding.
Beide opleidingen hebben 2 gemeenschappelijke modules, met daarnaast 4 specifiekemodules voor de Medewerker groen- en tuinbeheer en met 4 specifieke modules voor de Medewerker groen- en tuinaanleg.

Bovendien is het mogelijk om door te groeien naar Tuinaanlegger/Groenbeheerder doorhet verwerven van extra competenties (5 extra modules) na het behalen van het certificaat Medewerker groen- en tuinbeheer én het certificaat Medewerker groen- en tuinaanleg.

De opleiding Medewerker groen- en tuinaanleg bestaat uit 6 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Grondvoorbereiding
 • Aanleg grasveld
 • Infrastructuurwerken
 • Plaatsen tuinelementen en -constructies

Tuinaanlegger – groenbeheerder

In de opleiding “Tuinaanlegger/Groenbeheerder” leert men de uitvoering van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes organiseren en sturen teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren,in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.

De opleiding Tuinaanlegger/Groenbeheerder bestaat uit 15 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Grondvoorbereiding
 • Aanleg grasveld
 • Infrastructuurwerken
 • Plaatsen tuinelementen en -constructies
 • Groen- en tuinonderhoud
 • Snoeien
 • Scheren
 • Onderhoud tuininfrastructuur• 
 • Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden
 • Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden
 • Behandeling ziektes en plagen
 • Klantencontact en klachtenbehandeling
 • Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden
  INFO
  Inschrijvingen
   Ann Heymans
   ann.heymans@vtiaalst.be
   +32 (0) 53 60 71 67
  NUTTIGE LINKS
  Share This