Elektromechanica

Beschrijving van de studierichting

Elektromechanica 2e leerjaar van de 2e graad

Elektromechanica is een theoretische opleiding.
 

 • Je leert elektromechanische kringen analyseren en de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen.
 • Je verwerft theoretische basiskennis van mechanica, die je nadien toepast door mechanische werkstukken te vervaardigen.
 • Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen.
 • Je ontwerpt en verwerkt gegevens met behulp van professionele software.
 • Je krijgt een stevig pakket wiskunde, met aandacht voor wiskundige toepassingen in de technische vakken.
 • Je ontwikkelt technische vaardigheden en je leert probleemoplossend denken.
 • Je leert vlot communiceren in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Je krijgt een brede algemene vorming.
VOOROPLEIDING
 

 • Studierichting met voldoende sterke wiskundige basis.
VERVOLGOPLEIDING
 

Elektromechanica 3e graad

Elektromechanica is een theoretische opleiding.
 

 • Je breidt je kennis van wiskunde, mechanica en elektriciteit verder uit.
 • Je voert theoretische concepten praktisch uit met behulp van labo-oefeningen.
 • Je scherpt je technische vaardigheden aan en je leert meervoudige problemen (elektrisch, mechanisch, elektronisch) efficiënt oplossen.
 • Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Je werkt verder aan een brede algemene vorming.
VOOROPLEIDING

Volgde je een andere richting, maar heb je een sterke interesse in dit studiegebied? We bekijken graag de mogelijkheden samen met jou.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
 

 • Arbeidsmarkt
 • Hoger onderwijs

Lessentabel

2e leerjaar van de 2e graad

Vakken

Vierde jaar

Godsdienst

2

Nederlands

4

Wiskunde

5

Frans

2

Engels

2

Aardijkskunde

1

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Toegepaste Fysica (TV)

1

Toegepaste Chemie (TV)

1

Elektriciteit

4

Mechanica

2

Elektromechanische processen (TV)

3

Elektromechanische processen (PV)

2

Elektrische schakeltechniekn (PV)

2

Totaal

3e graad

VAK

UREN

Vijfde jaar

Zesde jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

2

2

Wiskunde

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardijkskunde / Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Elektromechanische Processen (TV)

18

18

TOTAAL

35

34

Share This