Elektriciteit – Mechanica – 2B

Beschrijving van de studierichting

Het Tweede Leerjaar B legt de basis voor een verdere schoolloopbaan in het Beroeps Secundair Onderwijs. Naast een aanzienlijk pakket aan algemene vorming, ligt de nadruk in het lessenrooster (met STEM-praktijk voor Elektriciteit en Mechanica) op de aanzet tot een praktische beroepsopleiding.

Lessentabel

VAK

UREN

BASISVORMING

Godsdienst

2

Nederlands

3

Wiskunde

3

Frans

1

Engels

2

Natuurwetenschappen

1

Maatschappelijke Vorming

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Muziek

1

Beeld

1

Techniek

2

OPTIE

STEM Elektriciteit - Mechanica

10

DIFFERENTIATIE

ICT

1

FLEX (Ned-Wisk-ICT)

1

32

Share This