Elektriciteit – Elektronica

Beschrijving van de studierichting

Elektriciteit – Elektronica 2e leerjaar van de 2e graad

Elektriciteit-Elektronica is een theoretische opleiding.

 • Je bestudeert voor elektriciteit de basisschakelingen, elektrostatica, elektromagnetisme, gelijk- en wisselstroom, elektrische wetten en elektrische installaties in woningen.
 • Je maakt tijdens de lessen elektronica kennis met analoge en digitale basisschakelingen, logische functies en poortschakelingen, digitale code en de beginselen van de halfgeleider-technologie.
 • Je krijgt een stevig pakket wiskunde, met aandacht voor wiskundige toepassingen in de technische vakken.
 • Je ontwikkelt je technische vaardigheden en je leert probleemoplossend
 • Je leert vlot communiceren in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Je krijgt een brede algemene vorming.

VOOROPLEIDING

 • Studierichting met voldoende sterke wiskundige basis.
VERVOLGOPLEIDING

 • Derde graad Elektriciteit – Elektronica
 • Derde graad Elektriciteit

Elektriciteit – Elektronica 3e graad

Elektriciteit-Elektronica is een theoretische opleiding.

 • Je breidt je kennis van wiskunde, elektriciteit en elektronica verder uit.
 • De theorie wordt steeds ondersteund door
 • Je bestudeert de opbouw en werking van elektronische apparatuur.
 • Je gebruikt professionele software voor het ontwerpen van installaties, rekening houdende met de technische voorschriften en
 • Je scherpt je technische vaardigheden Ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid zijn belangrijk voor het tekenen van schakelingen en schema’s.
 • Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Je werkt verder aan een brede algemene vorming.

VOOROPLEIDING

Volgde je een andere richting, maar heb je een sterke interesse in dit studiegebied? We bekijken graag de mogelijkheden samen met jou.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

 • Arbeidsmarkt
 • Hoger onderwijs

Lessentabel

VAK

UREN

VAK

UREN

Vierde jaar

Vijfde jaar

Zesde jaar

Godsdienst

2

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

Nederlands

2

2

Wiskunde

5

Wiskunde

4

4

Frans

2

Frans

2

2

Engels

2

Engels

2

2

Aardijkskunde

1

Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Toegepaste Fysica (TV)

1

Elektriciteit - Elektronica

18

18

Toegepaste Chemie (TV)

1

Elektriciteit

4

Mechanica

2

Elektronica

5

Schakeltechnieken (PV)

2

TOTAAL

34

TOTAAL

35

34

Share This