Decoratie & Restauratie Schilderwerk

Beschrijving van de studierichting

De opleiding beantwoordt aan de stijgende vraag naar fijne interieurs, stijlwerken, restauratie en renovatie van gebouwen binnen en buiten, dat alles in moderne of klassieke decoratietechnieken. Vele van de oudere technieken dreigden verloren te gaan, maar ze zijn weer “in”, en worden opnieuw aangeleerd. In deze opleiding worden je basistechnieken verfijnd, en verrijk je je algemene kennis en vaardigheid in de wereld van de fijne decoratie. Bovendien wordt je goede smaak en esthetisch gevoel ontwikkeld. Dat komt je van pas bij het ontwerpen en uitvoeren van interieurs in welke stijl dan ook.

Lessentabel

VAK

UREN

Zevende jaar

Godsdienst

2

PAV

4

Frans

2

Wiskunde

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Decoratie en restauratieschilderwerk (TV)

7

Decoratie en restauratieschilderwerk (PV)

15

TOTAAL

34

Share This