Carrosserie en spuitwerk

Zevende jaar

Beschrijving van de studierichting

Bij het aanleren van de bijzondere technieken ligt de nadruk op praktische vaardigheden en verfijnen van de handigheid en creativiteit. Via voldoende theoretische informatie moeten de leerlingen ook een duidelijk inzicht verwerven in de verschillende technische systemen.

Belangrijke facetten in deze studierichting zijn:

  • stellen van een juiste diagnose door het opsporen van beschadigingen;
  • opmaken van een kostprijsberekening en expertiseverslag van het geaccidenteerde voertuig;
  • correct gebruiken van moderne richt- en meetapparatuur;
  • kennis verwerven van de wetgeving i.v.m. technische controle;
  • correct aanwenden van technische documentatie;
  • zelfstandig herstellingen uitvoeren;
  • kleur aanmaken en bijtinten met behulp van een kleurenmengbank;
  • reparatie van autokunststofonderdelen, lijmen, verwerken van kunststoffen;
  • verschillende spuittechnieken en het spuiten van speciale lakken.

Specifieke stages in gespecialiseerde bedrijven of zelfstandige ondernemingen zijn een essentieel onderdeel van de opleiding.

Lessentabel

VAK

UREN

Zevende jaar

Godsdienst

2

PAV

4

Frans

2

Wiskunde

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Realisaties carrosserie spuitwerk (TV)

6

Realisaties carrosserie spuitwerk (PV)

16

TOTAAL

34

Share This