Bouw- en Houtkunde

Beschrijving van de studierichting

Bouw- en Houtkunde 2e leerjaar van de 2e graad

Bouw- en Houtkunde  is een theoretische opleiding.
 

 • Je verwerft inzicht in bouw- en houtconstructies. De klemtoon ligt meer op ontwerpen en organiseren dan op uitvoeren.
 • Je leert rekening te houden met de veiligheid van de werkomgeving, bouwwetgeving, topografie, weg- en waterbouwkundige aspecten, stabiliteit, sterkte, …
 • Je krijgt een stevig pakket wiskunde, met aandacht voor wiskundige toepassingen in de technische vakken.
 • Je leert plannen en organiseren.
 • Je leert probleemoplossend denken en oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren.
 • Je leert vlot communiceren in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Je krijgt een brede algemene vorming.

VOOROPLEIDING

 • Studierichting met voldoende sterke wiskundige basis.

VERVOLGOPLEIDING

 • Derde graad Bouw- en Houtkunde

Bouw- en Houtkunde 3e graad

Bouw- en Houtkunde  is een theoretische opleiding.
 

 • Je bestudeert bestaande bouw- en houtconstructies.
 • Je breidt je kennis van bouwwetgeving, stabiliteit, topografie, weg- en waterbouwkunde verder uit.
 • De theorie wordt ondersteund door praktijkoefeningen.
 • Je tekent bouwkundige plannen met professionele software.
 • Je besteedt aandacht aan veilig en duurzaam bouwen.
 • Je scherpt je technische en wiskundige vaardigheden Nauwkeurigheid en ruimtelijk inzicht zijn belangrijk.
 • Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Je werkt verder aan een brede algemene vorming.

VOOROPLEIDING

 • Bouw -en Houtkunde
 • Richting met een sterke basis wiskunde en wetenschappen

Volgde je een andere richting, maar heb je een sterke interesse in dit studiegebied? We bekijken graag de mogelijkheden samen met jou.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

 • Arbeidsmarkt
 • Hoger onderwijs

Lessentabel

2e leerjaar van de 2e graad

3e graad

Vakken

Vierde jaar

Godsdienst

2

Nederlands

4

Wiskunde

5

Frans

2

Engels

2

Aardijkskunde

1

Geschiedenis

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Toegepaste Fysica (TV)

1

Toegepaste Chemie (TV)

1

Mechanica

2

Bouw-en houtwetenschappen (TV)

7

Bouw-en houtwetenschappen (projecten TV)

2

Bouw-en houtwetenschappen (projecten PV)

2

Totaal

34

VAK

UREN

Vijfde jaar

Zesde jaar

Godsdienst

2

2

Nederlands

2

2

Wiskunde

2

2

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardijkskunde/Natuurwetenschappen

2

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Bouwmanagement (TV)

4

0

Constructie, materialen, conceptueel ontwerpen en vormgeving (TV)

12

11

Toegepaste wetenschappen (PV)

2

7

TOTAAL

35

34

Share This