Afwerking Bouw – Duaal

De opleiding Afwerking Bouw Duaal werkt met een standaardtraject en wordt modulair georganiseerd.

Met in acht name van het evaluatieresultaat leidt de opleiding afwerking bouw duaal tot één van de volgende vormen van studiebekrachtiging:

 • een studiegetuigschrift van de derde graad van het secundair onderwijs, bewijs van OK “afwerking bouw duaal” niv 3, met inbegrip van de BK’s, “dekvloerlegger”, “stukadoor” en “vloerder-tegelzetter” niv 3
    wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de algemene en beroepsgerichte vorming zoals in dit standaardtraject is opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een certificaat, bewijs van BK “dekvloerlegger” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende cluster van de beroepsgerichte vorming: dekvloer en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met de beroepskwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een certificaat, bewijs van BK “stukadoor” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende clusters van de beroepsgerichte vorming: natte binnenbepleistering, buitenbepleistering, droge bepleistering en de algemene activiteiten die in de clusters geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met de beroepskwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een certificaat, bewijs van BK “vloerder-tegelzetter” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende cluster van de beroepsgerichte vorming: vloer- en tegelwerk en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met de beroepskwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een deelcertificaat, een bewijs van DK “plaatser natte binnenbepleistering” van de beroepskwalificatie “stukadoor” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 3 van het Europese kwalificatiekader
   wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende cluster van de beroepsgerichte vorming: natte binnenbepleistering en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een deelkwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een deelcertificaat, een bewijs van deelkwalificatie “plaatser buitenbepleistering” van de beroepskwalificatie “stukadoor” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende cluster van de beroepsgerichte vorming: buitenbepleistering en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een deelkwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een deelcertificaat, een bewijs van deelkwalificatie “plaatser droge bepleistering” van de beroepskwalificatie “stukadoor” niv 3
    wordt uitgereikt, bij een modulaire organisatie, na slagen voor het geheel van de volgende cluster van de beroepsgerichte vorming: droge bepleistering en de algemene activiteiten die in de cluster geïntegreerd worden aangeboden, die overeenstemmen met een deelkwalificatie, zoals in dit standaardtraject is opgenomen, en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent is gerealiseerd.

 • een attest van verworven competenties, bewijs van competenties
    wordt uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit standaardtraject zijn opgenomen en via de schoolcomponent en de werkplekcomponent zijn gerealiseerd.

INFO
Inschrijvingen
 Ann Heymans
 ann.heymans@vtiaalst.be
 +32 (0) 53 60 71 67
NUTTIGE LINKS
Share This