Ruwbouw

Beschrijving van de studierichting

Ruwbouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, siermetselwerk, huisriolering, bekistingen, wapeningen, en betonneringswerken binnen de residentiële context. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Lessentabel

Share This