Studieaanbod vanaf tweede jaar eerste graad

A-stroom

B-stroom

Derde jaar

D-finaliteit

D/A- finaliteit

A-finaliteit

Vierde jaar (vanaf 1 september 2022)

Vijfde jaar (vanaf 1 september 2023)

D-finaliteit

D/A- finaliteit

A-finaliteit

Zesde jaar (vanaf 1 september 2024)

Zevende jaar (vanaf 1 september 2025)

Se-N-Se na OK4

Se-N-Se (na OK3)