Technologische wetenschappen 2de graad

Korte beschrijving van de studierichting

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.
De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Technologische wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.
Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering. Ze exploreren planmatig verbanden en
mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze willen engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen, mechanische eigenschappen van materialen), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen, wetten van Kirchhoff), elektronica – ICT (diode, MOSFET, logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen, netwerken), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie, fasediagrammen)
  • Cesuurdoelen voor STEM-engineering
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Verdiepte basisvorming chemie

Lessentabellen

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN  
Vakkenderde jaarvierde jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Wiskunde66
Frans33
Engels22
Biologie11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke-economische-artistieke vorming1/
Chemie12
Technologische wetenschappen 66
Mechatronica44
3434