Houttechnieken 2de graad

Korte beschrijving van de studierichting

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Houttechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.
Ze verdiepen zich in het ontwerpen, het modelleren en realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen en het toepassen van wetenschappelijke methoden. Ze verwerven inzichten in fysische concepten via concrete contexten. Ze zijn sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in de houtbewerking. Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren, het procesmatig voorbereiden en het aansturen van CNC-gestuurde
houtbewerkingsmachines.

Specifiek voor de studierichting

 • Cesuurdoelen voor toegepaste materiaalkunde
 • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen), constructieleer,
  bouwkunde
 • Cesuurdoelen voor STEM
 • Cesuurdoelen voor wiskunde
 • Conventionele houtbewerkingsmachine ontleden, instellen, omstellen, bedienen
 • Basisconstructies, -technieken en -materialen m.b.t. meubelmaken
 • Ontleden, instellen, omstellen, bedienen, voorbereiden, tekenen, programmeren van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines
 • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
 • Grondstoffen en onderdelen bewerken in functie van meubelen
 • Technologie en technieken binnen de houtsector

Lessentabellen

HOUTTECHNIEKEN  
Vakkenderde jaarvierde jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Wiskunde33
Frans22
Engels22
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke-economische-artistieke vorming1/
Houttechnieken (theorie)88
Houttechnieken (praktijk)78
3434