Elektrotechnieken 2de graad

Korte beschrijving van de studierichting

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Elektrotechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.
Ze verdiepen zich in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties. Ze zijn sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
  • Cesuurdoelen voor STEM
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
    • Draden en kabels trekken
    • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties
    • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context

Lessentabellen

ELEKTROTECHNIEKEN  
Vakkenderde jaarvierde jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Wiskunde33
Frans22
Engels22
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke-economische-artistieke vorming1/
Elektrotechnieken (theorie)88
Elektrotechnieken (praktijk)78
3434