Elektromechanische technieken 2de graad

Korte beschrijving van de studierichting

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Elektromechanische technieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in industriële elektromechanische systemen en processen. Ze zijn sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen. Ze zijn nieuwsgierig om de toegepaste technieken en processen technologisch-wetenschappelijk te onderbouwen. probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Specifiek voor de studierichting

  • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica (wetten van Newton, bewegingsleer), elektriciteit (elektromagnetisme, elektrostatica, elektrische gelijkstroomkringen), elektronica (logische poorten, eenvoudige schakelingen met sensoren, actuatoren en programmeerbare sturingen), fluïdomechanica (eenvoudige (elektro-)pneumatische schakelingen), thermodynamica (behoud van energie), optica (terugkaatsing en breking)
  •  Cesuurdoelen voor STEM
  • Cesuurdoelen voor wiskunde
  • Elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren
  • Preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren

Lessentabellen

ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN  
Vakkenderde jaarvierde jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Wiskunde33
Frans22
Engels22
Biologie-Chemie11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke-economische-artistieke vorming1/
Elektromechanische technieken theorie en praktijk1516
3434