Elektriciteit 2de graad

Korte beschrijving van de studierichting

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niethuishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.

Leerlingenprofiel

De leerlingen Elektriciteit zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.
Ze gaan aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechanische toepassingen of voertuigen. Ze verdiepen zich in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen van toestellen via apps.

Specifiek voor de studierichting

  • Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
  • Draden en kabels trekken
  • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties
  • Sluiten een aardingssysteem en equipotentiaalverbinding aan
  • Materiaalkennis en technologie in functie van preventieve onderhoudsacties
  • Machineonderdelen monteren
  • Elementen monteren van een sanitaire installatie
  • Onderdelen monteren van een voertuig
  • Mechanische, elektrische en (elektro-)pneumatische componenten vervangen

Lessentabellen

ELEKTRICITEIT  
Vakkenderde jaarvierde jaar
Godsdienst22
Frans22
PAV (Mavo, Nederlands, Wiskunde, Natuurwetenschappen)88
Lichamelijke Opvoeding22
Elektriciteit (theorie)66
Elektriciteit (praktijk)1414
3434