Laatste update coronacrisis (18 maart 2020)

Beste ouders en leerlingen,

Op onze school is er vanaf morgen permanentie voorzien van 8 uur tot 15.30 uur. Op woensdag van 8 uur tot 12 uur.

Check regelmatig je berichten op smartschool.

Belangrijk bericht voor de leerlingen die stages (in het voltijds secundair onderwijs) hebben: Alle stages worden ogenblikkelijk stopgezet. Enkel stages in de gezondheidszorgsector kunnen doorgaan, voor zover de nodige beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus   

Meer informatie?