Bouwwetenschappen 2de graad

Korte beschrijving van de studierichting

Bouwwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies enprojectenstudies. Ze denken conceptueel en zijn vaardig in topografische toepassingen en het gebruik vanitale technologieën bij het modelleren van bouwknopen, bouwprojecten van BEN- en passiefprojecten en hebben hierbij aandacht voor circulair bouwen.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Bouwwetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze zijn in staat om in 3D te modelleren en constructieve oplossingen uit te werken op basis van wetenschappelijke inzichten. Ze zijn vaardig in het gebruiken van digitale technologieën zoals bij het modelleren en toepassen van topografische meetmethoden. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten in fysische concepten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze verdiepen zich in het conceptueel ontwerpen van bouw- en houtconstructies. Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Specifiek voor de studierichting

 • Cesuurdoelen voor materiaalkunde
 • Cesuurdoelen voor fysica: elektromagnetisme, mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen,
  mechanische eigenschappen van materialen), thermodynamica (behoud van energie, fasediagrammen),
  bouwkunde, constructieleer, toegepaste kunstbeschouwing
 • Cesuurdoelen voor STEM-engineering
  Verdiepte basisvorming: wiskunde
  Cesuurdoelen voor toegepaste kunstbeschouwing

Lessentabellen

BOUWWETENSCHAPPEN  
Vakkenderde jaarvierde jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Wiskunde55
Frans33
Engels22
Biologie en Chemie12
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke-economische-artistieke vorming1/
Bouwwetenschappen1010
Toegepaste wetenschappen22
3434