Onderwijsproject

Het secundair onderwijs heeft de statuten van de vzw ECOV op een eigen manier vertaald en legde die vast in een onderwijscharter dat voor alle onderwijsgebruikers en alle begeleiders in het secundair onderwijs een echte leidraad is geworden. De criteria van waaruit wij zien, oordelen en handelen zijn vastgelegd in ons onderwijsproject dat in vijf kernpunten samengevat kan worden.

Kernpunten

  • Wij bieden een brede algemene vormingsbasis aan en bouwen daarop een specifiek technische en/of beroepsgerichte opleiding, afgestemd op de voortdurend evoluerende arbeidsmarkt of op aansluitend hoger onderwijs.
  • Wij leren jonge mensen om in deze wereld te leven vanuit een groeiend waardebesef dat gegrondvest is in de christelijke inspiratie. Wij leren hen ervaren dat arbeid, ook die van ons als leraar of medewerker in een van de vele diensten van het VTI, bevrijdend kan zijn, vreugde kan geven en een dienst is aan de evenmens en aan de wereld.
  • Samen groeien wij in solidariteit met allen die aan dat onderwijsproject meewerken. Wij hebben speciale aandacht voor hen die het lastig hebben, maar bekommeren ons evenzeer om hen die op zoek gaan naar de verdere uitbouw van hun mogelijkheden. Wij zetten ons elke dag opnieuw in voor goede menselijke verhoudingen zowel binnen als buiten de school.
  • Wij stimuleren voortdurend de zelfstandigheid van elk van de leerlingen. We werken samen met hen aan groepsopdrachten waarin die zelfstandigheid een eigen plaats krijgt en die de groep sterker maken.
  • Wij maken van de school een leefwereld die openstaat voor alles wat er binnen en buiten gebeurt. Wij hebben oog voor veranderingen, we leren ze naar waarde te schatten en een plaats te geven in ons leven.

We staan open voor andere visies en cultuurpatronen, maar vragen ook respect voor de waarden en voor de cultuur die door ons gedragen wordt en die ons draagt. Door naar de school te komen als leerling of er een job te aanvaarden als personeelslid, in welke functie ook, aanvaarden we om aan dat project actief mee te werken en om het uit te dragen.
Smartschool
Inschrijvingen
Restaurant R33
Circulus 3
VTI wordt 100 jaar
Boekenbeurs en -lijsten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de allerlaatste activiteiten van onze scholengroep.


Nieuwsbrief R33

Ons didactisch restaurant wenst u graag op de hoogte te houden van de allerlaatste weekmenu's!


Links