Download hier de nieuwe folder van de eerste graad

De eerste graad

In de Eerste Graad van het Secundair Onderwijs kan je je talenten en interesses uitgebreid verkennen. Je bouwt er verder aan de vertrouwde leervakken van de basisschool en daarnaast kan je er ook al proeven van de diverse opleidingen die later in deTweede en de Derde Graad aan bod zullen komen.
Er wordt in de Eerste Graad nog geen onderscheid gemaakt tussen onderwijsvormen als A(lgemeen), K(unst), T(echnisch) of B(eroeps) Secundair Onderwijs.
We maken echter wel onderscheid tussen de A-STROOM (die in principe voorbereidt tot de hele waaier aan studierichtingen en opleidingen in de 2de en 3de graad) en de B-STROOM (die specifiek voorbereidt op BSO).

 

Het eerste leerjaar A

wil zorgen voor een soepele overstap van de lagere school naar het SO. Het basislessenrooster is grotendeels identiek in alle scholen. Toch is er een belangrijk onderscheid in de keuzepakketten en de opties die de scholen aanbieden en kan de aanpak van school tot school sterk verschillen.

We willen de leerlingen van het Eerste Leerjaar A volop de kans geven hun talenten en interesses te verkennen en te ontwikkelen in het licht van een verdere, passende studiekeuze en oriëntering…

We bieden in 1A twee opties aan:

  • Technologie
  • Industriële Wetenschappen

Het eerste leerjaar B

In kleinere klasgroepen en met passende werkvormen en leermiddelen herhalen we de leerstof van het basisonderwijs en breiden die op een gepast tempo verder uit. Zo bereiden we je voor op de keuze van een specifieke beroepsopleiding.

Het tweede leerjaar A

We bouwen verder aan je brede algemene vorming. Daarnaast kan je je talenten voor techniek en technologie verder verkennen en ontwikkelen. Je hebt in onze school volgende opties:

  • Industriële Wetenschappen
  • Bouw- en Houttechnieken
  • Mechanica-Elektriciteit

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Naast een verdere aandacht voor de basisvorming, kan je grondig de combinatie aan beroe-penvelden van je keuze verkennen als voorbereiding op een verdere beroepsopleiding. We bieden volgende opties aan:

  • Bouw - Hout
  • Decoratie - Hout
  • Elektriciteit - Metaal
  • Hotel - Bakkerij - Slagerij
Smartschool
Inschrijvingen
Restaurant R33
Circulus 3
VTI wordt 100 jaar
Boekenbeurs en -lijsten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de allerlaatste activiteiten van onze scholengroep.


Nieuwsbrief R33

Ons didactisch restaurant wenst u graag op de hoogte te houden van de allerlaatste weekmenu's!


Links